Quy mô dự án:

– Tổng diện tích: 100m2

– Căn hộ chung cư.

– Sử dụng hệ thống quạt cấp khí tươi lọc bụi mịn PM2.5 cho các phòng ngủ.

Quy mô dự án: – Tổng diện tích: 100m2 – Căn hộ chung cư. – Sử dụng hệ thống quạt cấp khí tươi lọc bụi mịn PM2.5 cho các phòng ngủ.