Quy mô dự án:

  • Diện tích sử dụng: 150m2 x 2 tầng
  • Mục đích sử dụng: nhà hàng
  • Sử dụng quạt cấp khí tươi, hút khí thải, quạt hút bếp…

Quy mô dự án: Diện tích sử dụng: 150m2 x 2 tầng Mục đích sử dụng: nhà hàng Sử dụng quạt cấp khí tươi, hút khí thải, quạt hút bếp…