Quy mô dự án:

– Tổng diện tích: 500m2

– Nhà biệt thự

– Sử dụng hệ thống quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt cho các phòng ngủ và hút khí thải bếp, nhà vệ sinh.

Quy mô dự án: – Tổng diện tích: 500m2 – Nhà biệt thự – Sử dụng hệ thống quạt cấp khí tươi thu hồi nhiệt cho các phòng ngủ và hút khí thải bếp, nhà vệ sinh.